Studie- och yrkesvägledare

Varje år tar Stockholms läns landsting emot omkring 350 praoelever från åk 8 och 9 som får göra sin prao på sjukhus och vårdcentraler i 1 eller 2 veckor.

Studie & yrkesvägledaren hjälper eleven att boka praoplats
Det är du som studie- & yrkesvägledare som hjälper din elev att boka praoplats. Vi har dessvärre inte möjlighet att ta emot bokningar från elever eller föräldrar som hör av sig själva. Tänk på att det är ofta fler elever som vill göra sin prao hos oss än vad vi kan ta emot så det är bra om du e-postar eller ringer i god tid. Här hittar du :

Kontaktuppgifter till sjukhusen för bokning av praoplats 

Dessa sjukhus tar emot praoelever:
Dalens sjukhus
Danderydsgeriatriken
Danderyds sjukhus (fullt vt-14)
Ersta sjukhus
Handengeriatriken
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna/Huddinge 
vecka 11-12 och vecka 18-19 (fullt vt-14)
Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby
Nackageriatriken
Primärvården
TioHundra AB - Norrtälje Sjukhus
S:t Eriks Ögon sjukhus
Stockholms Geriatriken
Södersjukhuset endast vecka 14-15 och 18-19 (fullt-vt14)Praoeleven har med sig ett Hälsointyg
Studie- & yrkesvägledaren ansvarar för att eleven som ska göra sin prao hos Stockholms läns landsting informeras om reglerna kring hälsodeklaration och hälsointyg. Målsman fyller i en hälsodeklaration, den tar eleven med till skolhälsovården som utfärdar ett hälsointyg. Hälsointyget ska eleven ha med sig första dagen på praon. Mer info och blanketterna hittar du via länken till höger.

Första dagen börjar med en introduktion
Praoveckan inleds på måndagen med en introduktion. Den kan se lite olika ut på våra olika arbetsplatser men handlar bland annat om:

· arbetsuppgifter, arbetstider, handledare
· patientbemötande
· tystnadsplikt och sekretess
· handhygien och arbetsklädsel
· frågor och andra praktiska saker

Följa en handledare och arbetstider
Eleven får alltid en handledare att följa, oftast är handledaren en undersköterska. Eleven ska i möjligaste mån följa sin handledares arbetstider. De får dock inte arbeta mer än 8 timmar i sträck och inte senare än till kl 19.00. Om det skulle förekomma helgtjänstgöring ska eleven vara ledig en vardag istället. Vi är noga med att följa Arbetsmiljöverkets regler för hur barn och ungdomar får arbeta.

Praoenkät ger bra återkoppling
Vi hoppas att alla praoelever fyller i en enkät sista dagen på sin prao. På det sättet får vi en värdefull återkoppling på hur vår praoverksamhet fungerar. I sammanställningen till höger kan du läsa om hur eleverna upplevde sin prao förra året.

Varje år tar vi emot både praoelever och erbjuder sommarjobb för unga 16-18 år. Det gör vi för att hjälpa till i valet av yrke och för att ge unga en insyn i hur det verkligen är att jobba inom vården. Vi tror att om man har provat först så är det lättare att veta vad man vill göra i framtiden. Och valen är många och roliga.

Senast uppdaterad:
2014-03-14
Ansvarig redaktör: SLL Personal och utbildning
Kontakta redaktionen