Internationella funktionen

Internationella funktionens övergripande uppdrag är att stödja landstingets verksamheter i internationellt arbete och att samordna det strategiska internationella arbetet.

Om internationella funktionen

Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ansvarar för den Internationella funktionen. Internationella funktionens övergripande uppdrag är att stödja landstingets verksamheter i internationellt arbete och att samordna det strategiska internationella arbetet.

I det övergripande uppdraget ingår:

 • framtagande, uppföljning, utvärdering och årlig revidering av handlingsplanen för landstingets strategiska internationella arbete,
 • genomförande av uppföljning, utvärdering och revidering av riktlinjer för landstingets internationella arbete,
 • uppföljning av landstingsövergripande samarbeten genom avtal,
 • tillhandahålla utbildningstillfällen om internationellt arbete stödja ett landstingsinternt nätverk för internationella frågor,
 • kommunikation kring det landstingsövergripande strategiska internationella arbetet.

För internationella funktionen innebär fokusområdena följande:

Bevaka och påverka EU

 • svara för landstingets deltagande i Stockholmsregionens Europaförening,
 • koordinera svar på EU-remisser,
 • stöd till landstingsverksamheter i arbetet att bevaka och påverka EU.

Dra nytta av EU

 • strategisk rådgivning till landstingest verksamheter gälland EU-finansiering och program,
 • årlig övergripande uppföljning av landstingets deltagande i EU-finansierade verksamheter

Internationell benchmarking, lärande och positionering

 • samordning av och stöd inför större internationella konferenser, studiebesök eller liknande aktiviteter,
 • samordning och stöd till benchmarkingaktiviteter av strategisk karaktär.

Nya internationella riktliner

 • Den 4 december 2012 godkändes de nya internationella riktlinjerna i Landstingsfullmäktige

Läs handlingsplan för landstingets internationella arbete  2013 och de nya riktlinjerna här.  

Senast uppdaterad:
2011-02-01
Ansvarig redaktör: Camilla Karlsson
Epost

Kontakt

Du kan kontakta oss på e-post info@tmr.sll.se