Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att du som bor i Stockholms län har tillgång till en bra och säker hälso- och sjukvård samt tandvård. Under 2013 beställer Stockholms läns landsting vård för cirka 49 miljarder kronor. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppdrag är att ta reda på hur behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i länet ser ut. Utifrån det behovet beställer förvaltningen den vård och tandvård som behövs samt följer upp vårdens resultat och kvalitet.

Syftet med uppföljningarna är att säkerställa att vårdgivare, som tecknar avtal med Stockholms läns landsting, levererar den vård som länets invånare behöver.

Viktiga kontakter
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett nära samarbete med länets kommuner, som ansvarar för viss hälso- och sjukvård och omvårdnad. Tillsynsmyndigheter, andra landsting samt handikapp- och pensionärsorganisationer är också viktiga samarbetspartners.

Förvaltningen har idag cirka 680 anställda.

Här finns vi
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens officiella besöksadress är Hantverkargatan 11 B, men i praktiken är förvaltningen placerad på flera adresser i Stockholm:

Lafa, Enheten för sexualitet och hälsa
Västgötagatan 2

Avdelningen för Smittskydd, Vårdhygien och Strama
Smittskydd Stockholm
Magnus Ladulåsgatan 63 A

Stöd för evidensbaserad medicin
Magnus Ladulåsgatan 63 A

E-hälsa och strategisk IT
Västgötagatan 2

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC)
Västgötagatan 2

Senast uppdaterad:
2013-09-20
Ansvarig redaktör: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontakta redaktionen

Mer information

Mer information om hälso- och sjukvårdsnämnden på sll.se