Förtroendevalda revisorer 2011-2014

Revisorskollegiet

Förvaltningsstyrelse. 

Ledamöter

Ersättare

Ordförande Peter Kockum (M)

Eva Stein (M)

Vice ordf  Kenneth Strömberg (S)

Gunilla Jerlinger (S)

Berit Assarsson (M)

Bernt Östh (M)

Karin Brodin (M)

Lena Samuelsson (KD)

Benkt Kullgard (M

Gunilla Hansson (C)

Lars Bergstig (FP)

Leni Björklud (S)

Kenneth Strömberg (S)

Gunilla Jerlinger (S)

Göran Hammarsjö (S)

Gunnar Ågren (V)

Anders Ödmark (MP)

 

 

Sekreterare: Agneta Fohlström

 

Revisionsområde I

Landstingsstyrelsen, Landstingshuset i Stockholm AB, AB Stockholms läns landstings Internfinans och Donationsfonerna

 

Revisorer

Ordförande Kenneth Strömberg (S)

Vice ordförande Peter Kockum (M)

Benkt Kullgard (M)

Lars Bergstig (FP)

Gunnar Ågren (V)

 

Sekreterare: Agneta Fohlström

 

Revisionsområde II

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Karolinska Universitetssjukhuset, Södertälje sjukhus AB, Danderyds sjukhus AB med dotterbolag, Södersjukhuset AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Stockholms läns sjukvårdsområde, Patientnämnden, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i  Storstockholm AB och Stockholm Care AB

 

Revisorer

Ordförande Göran Hammarsjö (S)

Vice ordförande Bernt Östh (M)

Eva Stein (M)
Lena Samuelsson (KD)

Leni Björklund (S)

 

Sekreterare: Agneta Fohlström

 

Revisionsområde III

 

Trafiknämnden, AB Storstockholms lokaltrafik med dotterbolag, Waxholms Ångfartygs AB, Kulturnämnden, Locum AB med dotterbolag, MediCarrier AB och Stiftelsen Clara

 

Revisorer

Ordförande Gunilla Jerlinger (S)

Vice ordförande Berit Assarsson (M)

Karin Brodin (M)

Gunilla Hansson (C)

Anders Ödmark (MP)

 

Sekreterare: Agneta Fohlström

 

Senast uppdaterad:
2012-08-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta landstingsrevisorerna

Söka förtroendevalda

Du hittar de förtoendevaldas kontaktuppgifter via förtroendemanna-
databasen under Kontakt.