Övriga bolag

AB Stockholms läns landstings Internfinans
Box 22550, 104 22 Stockholm
Tfn: 08-737 25 00
Fax: 08-737 41 09
E-post: landstinget@sll.se

MediCarrier AB
Finspångsgatan 44, Box: 8094, 163 08 Spånga
Tfn: 08-795 28 00
Fax: 08-795 80 75
E-post: info@medicarrier.sll.se
Webb: www.medicarrier.se

Locum AB
Helägt bolag som förvaltar landstingets fastigheter, de allra flesta inom vården.
Besökadress: Östgötagatan 12
Postadress: Box 17201, 104 62 Stockholm
Tfn: 08-123 170 00
Fax: 08-694 72 10
E-post: locum@locum.se
Webb: www.locum.se

Senast uppdaterad:
2012-06-01
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen