Hälsofrämjande arbete

En god och jämlik hälsa hos befolkningen

Stockholms läns landsting arbetar för att länets invånare ska få en bättre hälsa. Det handlar om att öka förutsättningarna för en god livskvalitet för dig som bor i länet. Dit kommer vi med hjälp av olika hälsofrämjande insatser.

Saker som påverkar
Vi vet att det finns starka samband mellan ohälsa och sjukdom och olika faktorer i samhället. Miljö, levnadsvanor och relationer är några exempel på faktorer som har betydelse för vår hälsa.

Genom olika insatser inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, förskolan, skolan, arbetslivet och fritid arbetar landstinget med att påverka människors hälsa i en positiv riktning.

Grunden
Som grund för landstingets hälsofrämjande arbete finns Stockholms läns landstings Folkhälsopolicy samt den forskning och de metoder som Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, tar fram.

Inom SLSO finns tre centrumbildningar:

  • Centrum för arbets- och miljömedicin
  • Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
  • Centrum för hälsoekonomi, informatik och vårdforskning

På lika villkor
En god och jämlik hälsa hos befolkningen är ett mål som anges i Hälso- och sjukvårdslagen.

Senast uppdaterad:
2013-07-26
Ansvarig redaktör: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontakta redaktionen

Mer om hälsofrämjande arbete

Läs mer om landstingets arbete med Folkhälsopolicyn på