Förvaltningsorganisation

Förvaltningsorganisationen följer den politiska organisationen. Varje nämnd eller styrelse har en förvaltning, vars tjänstemän ska se till att de beslut som de förtroendevalda fattar genomförs.

Tjänstemännen tar också fram underlag till beslut. Landstingsdirektören Toivo Heinsoo, är chef för landstingsstyrelsens förvaltning, och ansvarar för att  landstingsfullmäktiges och landstingsstyrelsens uppdrag och beslut genomförs.

Förvaltningarna

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppdrag är att ta reda på hur behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i länet ser ut och utifrån det beställa den vård och tandvård som behövs. Förvaltningen har också ansvar att följa upp vårdens resultat och kvalitet.
Läs mer om Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen stöder länets kultur- och föreningsliv genom att administrera bidrag som beslutas av kulturnämnden. Landstingsstyrelsens förvaltning Arbetar strategiskt och operativt för att nå de uppsatta målen i den politiska plattformen och budgeten samt stöda landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet.
Läs mer om Kulturförvaltningen

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltnings främsta uppgift är att strategiskt och operativt arbeta för att nå de uppsatta målen i den politiska plattformen och budgeten samt stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet.
Läs mer om Landstingsstyrelsens förvaltning

Patientnämndens förvaltning

Patientnämndens förvaltning arbetar med att hjälpa patienter och anhöriga med att lösa problem som uppstått i kontakterna med hälso- och sjukvård samt tandvård.
Läs mer om Patientnämndens förvaltning

Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningens uppdrag är att ta reda på hur behovet av kollektivtrafik i länet ser ut. Utifrån det behovet beställer förvaltningen den samhällsfinansierade kollektivtrafiken – och följer upp den upphandlade kollektivtrafikens resultat och kvalitet.
Läs mer om Trafikförvaltningen 

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Förvaltningens uppdrag är att genomföra tunnelbanans utbyggnad och övriga åtgärder inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling.

Läs mer om Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Produktion i förvaltningsform

Stockholms läns landstings organisation består även av andra former, som: Produktion i förvaltningsform Landstingsägda bolag.

Läs mer om produktion i förvaltningsform


Bild ovan: Tjänstemän på landstingsstyrelsens förvaltning
Foto: Joachim Belaieff

Senast uppdaterad:
2013-04-19
Ansvarig redaktör: LSF Kommunikation
Kontakta redaktionen