ST-läkare

Inom Stockholms läns landsting finns drygt 1400 ST-läkare anställda inom ca 57 olika specialiteter. 

Den 24 juni 2008 fattade socialstyrelsen beslut om nya målbeskrivningar för ST-utbildningar i alla specialiteter. I dessa ingår förutom de 12 medicinkompetenserna även kommunikation, ledarskap, medicinvetenskap och kvalitetsarbete. Mer detaljerad info finns på Socialstyrelsens webbplats, se länk till höger på sidan. 

En del av ST-lönen ersätts med centralt avsatta medel för att täcka utbildningsdelen av ST utbildningen. Därutöver finns medel för särskilda satsningar inom bristområden.  

Samverkan 

I SLL finns en överenskommelse mellan sjukhusdirektörer/ förvaltnings-direktörer från 1994 att vid sidoutbildning skall moderkliniken stå för grundlön de tre första månaderna. 

Om sidoutbildningen är längre än 3 mån. bedöms att ST-läkaren ska kunna göra en produktiv insats och därför ska i princip kostnaderna belasta sido­utbildande klinik. 

Anställningsförhållanden 

För att anställas som läkare för specialiseringstjänstgöring krävs legitima­tion som läkare. ST-läkarna anställning idag är en tillsvidareanställning.

Senast uppdaterad:
2014-01-21
Ansvarig redaktör: SLL Personal och utbildning
Kontakta redaktionen