AT-läkare

I Stockholm läns landsting anställs AT läkare vid följande sjukhus (tillsammans med vårdgivare i psykiatrisk vård och i allmänmedicin/primärvård):

  • Norrtälje sjukhus
  • Danderyds sjukhus
  • Karolinska Universitetssjukhuset (Solna och Huddinge)
  • Capio St Görans sjukhus
  • Södersjukhuset
  • Södertälje sjukhus

Tjänsterna (AT-block) annonseras normalt två gånger per år. Ansökan sker på särskild blankett som finns på sjukhusens hemsidor eller kan rekvireras från respektive personalavdelning.

Behörig till anställning som läkare för allmäntjänstgöring (AT) är den som avlagt läkarexamen. Detsamma gäller för den som genomgått medicinsk utbildning utomlands och skall genomgå kompletterande utbildning. (SFS 1998:1513).

Allmäntjänstgöring som läkare skall fullgöras under minst ett år och sex månader fördelade enligt följande:

1. Nio månader fördelade mellan invärtesmedicinska specialiteter och opererande specialiteter.

2. Tre månader inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.

3. Sex månader inom allmänmedicin.

AT skall fullgöras på läkaranställning för allmäntjänstgöring (blockförordnande) under handledning. Om det finns synnerliga skäl får Socialstyrelsen medge undantag från kravet på att tjänstgöringen skall fullgöras på ett blockförordnande. Allmäntjänstgöringen skall avslutas med ett kunskapsprov som högskolemyndigheten ansvarar för.


Efter fullgjord godkänd AT-tjänstgöring ansöker den enskilde AT-läkaren om legitimation hos Socialstyrelsen.  Mer detaljerad information kan hämtas ur Socialstyrelsens föreskrifter för allmäntjänstgöringen, se länk till höger på sidan.

Senast uppdaterad:
2014-01-21
Ansvarig redaktör: SLL Personal och utbildning
Kontakta redaktionen

Kontaktperson:

Eva Tillman
e-post:
eva.tillman@sodersjukhuset.se

Länkar