Uppföljning av vården

Hälso- och sjukvårdens övergipande mål är att vården ska erbjudas på lika villkor. Vården ska bidra till att befolkningens hälsa förbättras.

Stockholms läns landsting ansvarar för att länets skattefinansierade hälso- och sjukvård samt tandvård, lever upp till befolkningens vårdbehov. Landstinget ska också se till att vårdresurserna används på rätt sätt.

Forskning och kunskap
Vården ska vara lätt att komma i kontakt med. Den ska anpassas efter enskilda patienters behov och förväntningar.

Hälso- och sjukvården ska bygga på vetenskap och erfarenhet och drivas på ett säkert sätt. Sammantaget bidrar det till hälso- och sjukvårdens kvalitet.


Senast uppdaterad:
2013-01-25
Ansvarig redaktör: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontakta redaktionen

Hitta rätt vård

Så är vården i landstinget uppbyggd.

Hitta rätt

 

1177 Vårdguiden informerar om vård, hälsa och omsorg i Stockholms län. Här hittar du exempelvis information om sjukdomar samt adresser till vårdmottagningar och deras öppettider.

1177.se

Sök på Vårdguiden

Här kan du göra en sökning direkt på Vårdguidens webbplats.