Färdtjänstutskottet

Uppläsning

Trafiknämndens färdtjänstutskott ansvarar för landstingets myndighetsutövning i form av prövning och beslut av färdtjänsttillstånd samt prövning och beslut om behov av ytterligare tilldelning av resor. Färdtjänstutskottet ersätter tidigare färdtjänstnämnd.

Dagordningar och handlingar i färdtjänstutskottet

Trafiknämndens färdtjänstutskott sammanträder flera gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdatum för år 2015 samt 2014 med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2017
Sammanträdeshandlingar år 2016
Sammanträdeshandlingar år 2015 ›
Sammanträdeshandlingar år 2014 ›

Dagordningar och handlingar före år 2014

Sammanträdeshandlingar i trafiknämndens färdtjänstutskott före år 2014 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar

Förtroendevalda i färdtjänstutskottet 

Trafiknämndens färdtjänstutskott består av totalt 5 ledamöter, 3 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Ordförande i utskottet är Fredrik Wallén (KD), 1:e vice ordförande Mikael T. Eriksson (M) och 2:e vice ordförande Conny Fogelström (S).

Ordinarie ledamöter i färdtjänstutskottet ›
Ersättare i färdtjänstutskottet ›