Tillväxt- och regionplanenämnden

Uppläsning

Tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar för regionplaneringen och de regionala utvecklingsfrågorna inom landstinget, bland annat glesbygdsfrågor och naturvård.

Gustav Hemming (C) är ansvarigt landstingsråd för nämnden. Nämnden är kopplad till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. 

Dagordningar och handlingar i tillväxt- och regionplanenämnden

Tillväxt- och regionplanenämndens möten hålls cirka tio gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2015 med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via årslistan nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2017

Sammanträdeshandlingar år 2016

Sammanträdeshandlingar år 2015 ›

Förtroendevalda i tillväxt- och regionplanenämnden

Tillväxt- och regionplanenämnden består av totalt 24 ledamöter, 12 ordinarie ledamöter och 12 ersättare. Ordförande i tillväxt- och regionplanenämnden är miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsrådet Gustav Hemming (C), 1:e vice ordförande är Charlotte Broberg (M) och 2:e vice ordförande oppositionslandstingsrådet Jens Sjöström (S).

Ordinarie ledamöter i tillväxt- och regionplanenämnden ›
Ersättare i tillväxt- och regionplanenämnden ›

Organ som upphört mandatperioden 2011-2014

Tillväxt- och regionplanenämnden ersätter från och med 1 januari 2015 landstingsstyrelsens tillväxt- och regionplaneutskott och nämnden tar även över skärgårdsfrågor. Miljö- och skärgårdsberedningen har upphört och landstingsstyrelsens miljöberedning har inrättats för att behandla miljöfrågor.

Dagordningar, handlingar och protokoll för åren 2013 och 2014 i utskott och beredningar som har upphört finner du via länkarna nedan. 

Sammanträdeshandlingar i politiska organ före år 2013 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.