Forskningsberedningen

Uppläsning

Forskningsberedningen bereder frågor om landstingets strategiska inriktning gällande forskning, utveckling och utbildning (FoUU) inom hälso- och sjukvården. Beredningen utarbetar också förslag om inriktning och prioriteringar för övriga FoUU-satsningar och följer upp verksamheten inom FoUU-området.

Dagordningar och handlingar i forskningsberedningen

Beredningen sammanträder ungefär åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär sju dagar innan. Inom fjorton dagar publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2017, 2016, 2015, 2014 samt 2013 med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2017 ›
Sammanträdeshandlingar år 2016 ›
Sammanträdeshandlingar år 2015 ›
Sammanträdeshandlingar år 2014 ›

Dagordningar och handlingar före år 2014

Sammanträdeshandlingar i landstingsstyrelsens forskningsberedning före år 2014 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i forskningsberedningen

Landstingsstyrelsens forskningsberedning består av totalt 13 ledamöter och inga ersättare. Ordförande i forskningsberedningen är forsknings- och personallandstingsrådet Peter Carpelan (M), 1:e vice ordförande Pär Hommerberg (L) och 2:e vice ordförande Anders Lönnberg (S).

Ordinarie ledamöter i landstingsstyrelsens forskningsberedning ›
Ersättare i landstingsstyrelsens forskningsberedning ›