Arbetsutskottet

Uppläsning

Arbetsutskottet bereder övergripande styrnings-, system- och strukturfrågor samt frågor om landstingets ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat.

Utskottet beslutar inom ramen för fullmäktiges beslut om fördelning av medel för forskning, utveckling och utbildning och bereder rikssjukvårdsfrågor. Under arbetsutskottet inrättas fem beredningar.

Arbetsutskottet utgör även krisledningsutskott.

Dagordningar och handlingar i arbetsutskottet

Landstingsstyrelsens arbetsutskott sammanträder ungefär tolv gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär sju dagar innan. Inom fjorton dagar publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2017, 2016, 2015, 2014  med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2017 ›
Sammanträdeshandlingar år 2016 ›
Sammanträdeshandlingar år 2015 ›
Sammanträdeshandlingar år 2014 ›

Dagordningar och handlingar före år 2014

Sammanträdeshandlingar i landstingsstyrelsens arbetsutskott före år 2014 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i arbetsutskottet

Landstingsstyrelsens arbetsutskott består av totalt 18 ledamöter, 9 ordinarie och 9 ersättare. Ordförande i arbetsutskottet är finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M), 1:e vice ordförande Ella Bohlin (KD) och 2:e vice ordförande oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S).

Ordinarie ledamöter i landstingsstyrelsens arbetsutskott ›
Ersättare i landstingsstyrelsens arbetsutskott ›