Innovationsberedningen

Uppläsning

Ny beredning som bereder frågor om landstingets arbete med innovation i syfte att öka förmågan att tillämpa forskningsresultat och nyskapande lösningar i verksamheten.

Beredningen ansvarar också för att bereda förslag om den strategiska utvecklingen av landstingets IT-tjänster, teknisk infrastruktur, medicinteknik, informationssäkerhet, eHälsofrågor samt utvecklingen av patientnära tjänster.

Dagordningar och handlingar i innovationsberedningen

Landstingsstyrelsens innovationsberedning sammanträder flera gånger om året och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär sju dagar innan. Inom fjorton dagar publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2017, 2016 och 2015 med dagordningar, handlingar samt protokoll hittar du via årslistan nedan. 

Sammanträdeshandlingar år 2017 ›
Sammanträdeshandlingar år 2016 ›
Sammanträdeshandlingar år 2015 ›

Förtroendevalda i innovationsberedningen

Landstingsstyrelsens innovationsberedning består av totalt 16 ledamöter, 13 ordinarie och 3 ersättare. Ordförande i innovationsberedningen är innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L), 1:e vice ordförande Pehr Granfalk (M) och 2:e vice ordförande Victor Hajru (S).

Ordinarie ledamöter i landstingsstyrelsens innovationsberedning ›
Ersättare i landstingsstyrelsens innovationsberedning ›