Fastighets- och investeringsberedningen

Uppläsning

Beredningen är ny från och med den 1 januari 2015 och bereder övergripande
fastighetsstrategiska frågor samt investeringsfrågor. Beredningen ansvarar
också för att bereda förslag till vad som ska benämnas som "strategiska fastigheter" och övergripande investeringar.

Dagordningar och handlingar i fastighets- och investeringsberedningen

Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning sammanträder flera gånger om året och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär sju dagar innan. Inom fjorton dagar publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2017, 2016 och 2015 hittar du årslistan nedan. 

Sammanträdeshandlingar år 2017 ›
Sammanträdeshandlingar år 2016 ›
Sammanträdeshandlingar år 2015 ›

Dagordningar och handlingar före år 2014

Sammanträdeshandlingar i landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning före år 2014 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i fastighets- och investeringsberedningen

Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning består av totalt 16 ledamöter, 13 ordinarie och 3 ersättare. Ordförande i fastighets- och investeringsberedningen är fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist (M), 1:e vice ordförande Yusuf Aydin (KD) och 2:e vice ordförande Rolf Lindell (S).

Ordinarie ledamöter i landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning ›
Ersättare i landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning ›