Beredningen för utbyggd tunnelbana

Uppläsning

Dagordningar och handlingar i beredningen för utbyggd tunnelbana

Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana sammanträder flera gånger om året och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär sju dagar innan. Inom fjorton dagar publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2017 och 2016  hittar du via årslistan nedan. 

Sammanträdeshandlingar år 2017 › 
Sammanträdeshandlingar år 2016 › 

Förtroendevalda i beredningen för utbyggd tunnelbana

Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana består av totalt 16 ledamöter, 13 ordinarie och 3 ersättare. Ordförande i beredningen för utbyggd tunnelbana är trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M), 1:e vice ordförande Malin Engvall (C) och 2:e vice ordförande Talla Alkurdi (S).

Denna beredning har upphört 1 juli 2017 och ansvaret för tunnelbaneutbyggnaden har från samma datum gått över till trafiknämnden.