Landstingsstyrelsen

Uppläsning

Landstingsstyrelsen leder och samordnar landstingets verksamhet och ekonomi.

Landstingsstyrelsen förbereder ärenden som ska behandlas av landstingsfullmäktige, svarar på remisser från bland annat regeringen och fastställer internbudget för landstingsstyrelsens förvaltning. Styrelsen har ett övergripande ansvar för landstingets verksamheter och kan i många fall själv besluta i ärenden som inte behöver gå vidare till fullmäktige. Under landstingsstyrelsen finns utskott och beredningar.

Dagordningar och handlingar i landstingsstyrelsen 

Landstingsstyrelsens möten hålls en gång i månaden och är inte öppna för allmänheten. Dagordning läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Dagen efter mötet publiceras kort information om besluten. Inom fjorton dagar publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2014-2017 med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2017 ›
Sammanträdeshandlingar år 2016 ›
Sammanträdeshandlingar år 2018

Dagordningar och handlingar före år 2016

Sammanträdeshandlingar i landstingsstyrelsen före år 2016 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen består av totalt 40 ledamöter, 20 ordinarie ledamöter och 20 ersättare. Ordförande i landstingsstyrelsen är finanslandstingsrådet Iréne Svenonius(M), 1:e vice ordförande är Ninos Maraha (L) och 2:e vice ordförande oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S).

Ordinarie ledamöter i landstingsstyrelsen ›
Ersättare i landstingsstyrelsen ›

Landstingsråd

Landstingsråden är hel- eller halvtidsanställda förtroendevalda. Landstingsråden bildar landstingsrådsberedningen, som lägger fram förslag till beslut till landstingsstyrelsen. Mandatperioden 2015-2018 har allianspartierna nio landstingsråd och oppositionen sex landstingsråd.

Se alla landstingsråd ›

Underorgan i landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen utgörs av totalt tre utskott och fem beredningar. Läs mer om respektive underorgan i landstingsstyrelsen via länkarna nedan.

Mandatperioden 2015-2018

Organ som upphört under mandatperioden 2011-2014 

Utskott och beredningar under landstingsstyrelsen som upphört i och med ny mandatperiod:

  • Produktionsutskottet
  • Tillväxt- och regionplaneringsutskottet
  • Miljö- och skärgårdsberedningen

Sammanträdeshandlingar i organ före år 2016 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Samverkansråd i landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen samverkar också med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och pensionärsorganisationer. Läs mer om respektive samverkansråd i landstingsstyrelsen via länkarna nedan.