Landstingsfullmäktiges budgetsammanträde den 13 - 14 juni 2017

Dag:
Onsdag den 14 juni 2017
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds den 13 juni och fortsätter den 14 juni. Båda dagarna börjar sammanträdet klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).

Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Annika Sandström

Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning, närvaro och beslutsförhet

 • 1.

  Inledning, närvaro och beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 • 2.

  Kungörelse och annonsering

Justering

 • 3.

  Justering

Beslutsärenden

 • 4.

  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden 2018 (förslag 53)

  LS 2017-0529

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

 • 7.

  Uppdrag till trafiknämnden att ansvara för genomförandet av utbyggnaden av tunnelbana (förslag 56)

  LS 2017-0785

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M), Rotel IV

 • 8.

  Flytt av ansvar för Stockholms medicinska biobank från landstingsstyrelsen till styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 57)

  LS 2017-0463

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M) och Kristoffer Tamsons (M), Rotel I och III

Valärenden

Nya motioner

Nya Interpellationer

 • 12.

  Interpellation 2017:21 av Bengt Annebäck (MP) om neddragningar i folkhälsoarbetet

  LS 2017-0868

 • 13.

  Interpellation 2017:22 av Catharina Wahlgren (V) om krisen i förlossningsvården i Stockholms läns landsting

  LS 2017-0869

 • 14.

  Interpellation 2017:23 av Håkan Jörnehed (V) om att öppna de stängda vårdplatserna

  LS 2017-0870

 • 15.

  Interpellation 2017:24 av Marit Normasdotter (V) om tillgång till behandling för patienter med Hepatit C virus

  LS 2017-0871