Kulturnämnden

Uppläsning

Kulturnämnden verkställer landstingets kulturpolitik och svarar för satsningarna inom kulturområdet.

Kulturnämnden bidrar till att stimulera och utveckla länets kultur- och föreningsliv. Ett rikt kultur- och föreningsliv är viktiga tillväxtfaktorer som bidrar till att Stockholms län är en attraktiv region.

Dagordningar och handlingar i kulturnämnden

Kulturnämnden sammanträder ungefär åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast fjorton dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdatum för år 2015 och 2014 med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2017
Sammanträdeshandlingar år 2016
Sammanträdeshandlingar år 2015 ›
Sammanträdeshandlingar år 2014 ›

Dagordningar och handlingar före år 2014

Sammanträdeshandlingar i kulturnämnden före år 2014 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i kulturnämnden

Kulturnämnden består av totalt 18 ledamöter, 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Ordförande i nämnden Gunnel Orselius-Dahl (FP), 1:e vice ordförande Rickard Wessman (M) och 2:e vice ordförande Robert Johansson (S).

Ordinarie ledamöter i kulturnämnden ›
Ersättare i kulturnämnden ›