Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård

Uppläsning

Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård ansvarar för att samordna, verkställa och följa upp beslut rörande framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Utskottet är i första hand beredningsorgan åt hälso- och sjukvårdsnämnden men kan även ges beslutsrätt i vissa frågor genom delegation från nämnden.

Dagordningar och protokoll i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård

Utskottet sammanträder cirka åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2018 ›
Sammanträdesdagar för år 2017 ›
Sammanträdesdagar för år 2016 ›

Förtroendevalda i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för framtidens hälso- och sjukvård består av totalt 14 ledamöter, 7 ordinarie och 7 ersättare.

Ordinarie ledamöter i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård ›
Ersättare i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård ›

Utskottets ledamöter väljs av hälso- och sjukvårdsnämnden varje nytt kalenderår. 2018 års ledamöter väljs den 30 januari. Därför är länkarna till ledamöter och ersättare här ovan tomma fram till dess. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta utskottets sekreterare enligt kontaktuppgifter längre ner på sidan.