Programberedningen för vårdval

Uppläsning

Programberedningen för vårdval bevakar frågor och bereder ärenden till hälso- och sjukvårdsnämnden om vårdval.

Dagordningar och protokoll i programberedningen för vårdval

Programberedningen sammanträder cirka åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2016 och år 2015 med dagordningar och protokoll hittar du via årslistan.

Sammanträdeshandlingar år 2017 ›
Sammanträdeshandlingar år 2016 ›
Sammanträdeshandlingar år 2015 ›

Förtroendevalda i programberedningen för vårdval

Programberedningen består av totalt 16 ledamöter, 13 ordinarie och 3 ersättare.

Ordinarie ledamöter i programberedningen för vårdval ›
Ersättare i programberedningen för vårdval ›