Programberedningen för stora folksjukdomar

Uppläsning

Programberedningen för stora folksjukdomar bevakar frågor och bereder ärenden till hälso- och sjukvårdsnämnden om tumörsjukdomar, diabetes, röresleorganens sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Dagordningar och protokoll i programberedningen för stora folksjukdomar

Programberedningen sammanträder cirka åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2017 och år 2016 med dagordningar och protokoll hittar du via årslistan.

Sammanträdeshandlingar år 2018 ›
Sammanträdeshandlingar år 2017 ›
Sammanträdeshandlingar år 2016 ›


Dagordningar och protokoll före år 2016

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämndens programberedning för stora folksjukdomar före år 2016 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i programberedningen för stora folksjukdomar

Programberedningen består av totalt 16 ledamöter, 13 ordinarie och 3 ersättare.

Ordinarie ledamöter i programberedningen för stora folksjukdomar ›
Ersättare i programberedningen för stora folksjukdomar ›

Programberedningens förtroendevalda väljs av hälso- och sjukvårdsnämnden varje nytt kalenderår. 2018 års förtroendevalda väljs den 30 januari. Därför är länkarna till ledamöter och ersättare här ovan tomma fram till dess. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta beredningens sekreterare enligt kontaktuppgifter längre ner på sidan.