Programberedningen för äldre och multisjuka

Uppläsning

Programberedningen för äldre och multisjuka bevakar frågor gällande äldre, multisjuka, patientsäkerhet, rehabilitering och habilitering samt bereder ärenden inom dessa områden till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dagordningar och protokoll i programberedningen för äldre och multisjuka

Programberedningen sammantäder cirka åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2016 samt 2015 och 2014 med dagordningar och protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2017 ›
Sammanträdeshandlingar år 2016 ›
Sammanträdeshandlingar år 2015 ›
Sammanträdeshandlingar år 2014 ›

Dagordningar och protokoll före år 2014

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämndens programberedning för äldre och multisjuka före år 2014 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i programberedningen för äldre och multisjuka

Programberedningen består av totalt 16 ledamöter, 13 ordinarie och 3 ersättare.

Ordinarie ledamöter i programberedningen för äldre och multisjuka ›
Ersättare i programberedningen för äldre och multisjuka ›