Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård

Uppläsning

Beredningen bevakar frågor gällande barn-, unga och kvinnosjukvård samt bereder ärenden inom dessa områden till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dagordningar och protoko i programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård

Programberedningen sammanträder flertalet gånger per år och är inte öppna för allmänheten.

Sammanträden 2014
Sammanträden 2013

Äldre hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar

Ledamöter i programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård

Programberedningen består av presidiet. Se alla förtroendevalda