Programberedningen för akutsjukvård

Uppläsning

Programberedningen för akutsjukvård bevakar frågor inom området akutsjukvård samt bereder ärenden inom detta område till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dagordningar och protokoll i programberedningen för akutsjukvård

Programberedningen sammantäder cirka åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2017 samt 2016 och 2015 med dagordningar och protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2017 
Sammanträdeshandlingar år 2016 ›
Sammanträdeshandlingar år 2015 ›
Sammanträdeshandlingar år 2014 ›

Dagordningar och protokoll före år 2014

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämndens programberedning för akutsjukvård före år 2014 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i programberedningen för akutsjukvård

Programberedningen består av totalt 16 ledamöter, 13 ordinarie och 3 ersättare.

Ordinarie ledamöter i programberedningen för akutsjukvård ›
Ersättare i programberedningen för akutsjukvård ›