Programberedningen för akutsjukvård

Uppläsning

Programberedningen för akutsjukvård bevakar frågor inom området akutsjukvård samt bereder ärenden inom detta område till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dagordningar och protokoll i programberedningen för akutsjukvård

Programberedningen sammanträder cirka åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar med dagordningar och protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2017 
Sammanträdeshandlingar år 2016 ›

Dagordningar och protokoll före år 2016

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämndens programberedning för akutsjukvård före år 2016 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i programberedningen för akutsjukvård

Programberedningen består av totalt 16 ledamöter, 13 ordinarie och 3 ersättare.

Ordinarie ledamöter i programberedningen för akutsjukvård ›
Ersättare i programberedningen för akutsjukvård ›

Programberedningens förtroendevalda väljs av hälso- och sjukvårdsnämnden varje nytt kalenderår. 2018 års förtroendevalda väljs den 30 januari. Därför är länkarna till ledamöter och ersättare här ovan tomma fram till dess. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta beredningens sekreterare enligt kontaktuppgifter längre ner på sidan.