Se landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 september 2017 via webb-tv i efterhand

Uppläsning

Se webb-tv-sändningen och ta del av information om sammanträdet i landstingsfullmäktige den 12 september.

Politiker i landstingssalen, landstingshuset.

Följ sammanträdet via webb-tv

Om du har problem att se sändningen prova att öppna den i en annan webbläsare som till exempel Chrome eller Firefox. Eller via play.sll.se

Ta del av dagordning och handlingar vid sammanträdet 12 september

Nästa sammanträde är 17 oktober 2017

Sammanträden i landstingsfullmäktige

Fullmäktige sammanträder åtta gånger om året för att debattera och besluta om ärenden inom landstingets verksamhetsområden. Dagordning till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Dagen efter mötet publiceras kort information om besluten. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Landstingsfullmäktiges möten under 2017

Allmän information

Stockholms läns landstingsfullmäktige är Sveriges näst största beslutande församling med 149 ledamöter. En av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att besluta om landstingets budget.

Landstingsfullmäktige

Tillbaka till nyhetslistan