Ärenden och handlingar

Uppläsning

I landstinget finns flera sorters ärenden och olika sätt att hitta dem. Politiska ärenden och handlingar kan du söka här på webbplatsen, medan äldre ärenden och offentliga handlingar finns på separata webbplatser.

Aktuella politiska ärenden och handlingar

Följ länkarna för att se respektive politiskt organs sammanträden under 2017

Landstingsfullmäktiges sammanträden 2017
Landstingsstyrelsen sammanträden 2017
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden 2017
Trafiknämndens sammanträden 2017
Kulturnämndens sammanträden 2017
Patientnämndens sammanträden 2017
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträden 2017

Följ länkarna för att se respektive politiskt organs sammanträden under 2016

Landstingsfullmäktiges sammanträden 2016
Landstingsstyrelsen sammanträden 2016
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden 2016
Trafiknämndens sammanträden 2016
Kulturnämndens sammanträden 2016
Patientnämndens sammanträden 2016
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträden 2016
Revisorskollegiets sammanträden 2016 

Politiska ärenden och handlingar från 2014

Sammanträdesdatum med dagordningar och handlingar från år 2014 hittar du under respektive politiskt organ.

Ärenden och handlingar från 2013 och tidigare

Ärenden och handlingar före 2014 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Offentliga handlingar

Offentliga handlingar kan du söka i landstingets webbdiarium. Med hjälp av diarierna kan du se rubriken på de handlingar och ärenden som finns inom förvaltningarna. Sekretessbelagda uppgifter och sådana uppgifter som inte får publiceras enligt personuppgiftslagen har dolts. 

Vissa handlingar, som till exempel delegationsbeslut och protokoll, hålls ordnade i särskilda besluts- och protokollsserier. För att ta del av handlingarna som finns i ett diarium kan du vända dig till registrator per e-post eller telefon.

Det är alltid gratis att ta del av handlingarna men en avgift kan komma att tas ut för kopior.

Andra efterfrågade dokument