Extern styrning

Uppläsning

Alla landsting är, enligt kommunallagen, skyldiga att på sin webbplats visa gällande kommunala föreskrifter för allmänheten. De föreskrifter som omfattas är sådana som riksdagen med stöd av sin normgivningsmakt överlåtit till landsting att besluta om och föreskrifter som grundar sig enbart på kommunallagen.