Nominera till Bemötandepriset 2017

Uppläsning

Pris för initiativ som förbättrar bemötande och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.


Motivera ditt förslag så utförligt som möjligt avseende de 8 kriterierna. Ange både den nominerades och ditt eget namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Sista dag för nominering var den 15 oktober 2017.

Du behöver bifoga en bilaga som visar hur verksamheten har arbetat. Bilagan kan du sända till:

Registraturen Stockholms läns landsting

Box 22 550
104 22 Stockholm

eller skicka via e-post till: registrator.lsf@sll.se


 Motivera till följande kriterier: 


8. Dokumentation. Jag bifogar bilaga som visar på hur verksamheten har arbetat. Skickar bilagan till: Registraturen Stockholms läns landsting, Box 22 550, 104 22 Stockholm eller via e-post till: registrator.lsf@sll.se
Jag som nominerar: