Bemötandepriset

Uppläsning

Bemötandepriset belönar initiativ som förbättrar bemötandet av människor med funktionsnedsättning och ökar tillgängligheten till landstingets olika verksamheter.

Stockholms läns landsting arbetar sedan många år på olika sätt för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet, tillgänglighet och en god service. Det årliga bemötandepriset lyfter fram goda exempel och förebilder i det arbetet.

Tävlingen är öppen för landstingsdrivna eller privata verksamheter som finansieras av Stockholms läns landsting såsom hälso- och sjukvård, trafik och färdtjänst.

Bemötandepriset 2016

Bemötandepriset 2016

Ditte Kahlström Jansson som tagit initiativet till tjänsten SL Ledsagning fick 2016 års Bemötandepris.

Tjänsten SL Ledsagning underlättar resan för personer med funktionsnedsättning som kan och vill åka kollektivt på egen hand.

– Det här känns fantastiskt roligt, säger Ditte Kahlström Jansson som tagit initiativet till tjänsten.

Den personliga ledsagningen är kostnadsfri och innebär att resenären kan beställa personlig ledsagning för att kunna starta en resa, vid byten eller vid ankomst till en station eller busshållplats. Resenären ringer SL Ledsagnings tillgänglighetsnummer som är öppet dygnet runt och anger sina önskemål om resa och mötesplats. På utsatt tid finns en ledsagare sedan på plats i gul väst. Nytt från 2016 är att även sjötrafiken i länet ingår

– Du kan till exempel bli hämtad vid en buss på Fridhemsplan, ledsagad ned till t-banan och sedan mött och ledsagad från Kungsträdgårdens t-banestation till en Waxholmsbåt vid Strömkajen, säger Ditte Kahlström Jansson, utvecklingsstrateg för tillgänglighet, som arbetat med tjänsten sedan 2011.

Tidigare års pristagare av Bemötandepriset

Bemötandepriset 2015

Arbetsgruppen för bättre omhändertagande av barn med flerfunktionshinder på Astrid Lindgrens barnsjukhus får landstingets Bemötandepris 2015. Det är arbetet med att utveckla alternativ till att besöka akuten som belönas.Foto: Anette Andersson

Kolbrun Gunnarsdottir, Ulrika Bäckman, Christina Strömbeck och Kristofer Nathorst-Böös. Foto: Anette Andersson

Till neuropediatriska mottagningen kommer barn och ungdomar till och med 18 år med neurologiska sjukdomar och andra funktionsnedsättningar för bedömning och behandling. Många har flera diagnoser och tillstånd och är multisjuka. När det gäller vissa diagnoser arbetar vårdpersonalen i team runt barnen. I teamet ingår läkare, specialistsjuksköterska, psykolog, sjukgymnast, logoped, kurator, arbetsterapeut och specialpedagog. Barnen med flera olika funktionsnedsättningar söker också ofta till akutmottagningen och de vårdas på många olika avdelningar där man inte alltid har erfarenhet av barnens flerfunktionsnedsättningar.

– Vi är väldigt glada över att arbetet för ett bättre omhändertagande av de svårast sjuka barnen uppmärksammas. Många barn har ett bra liv idag, men det behövs mycket stöd till föräldrar och barn och vården behöver samarbeta mer, säger överläkare Christina Strömbeck.

Tillsammans med ST-läkare Kristofer Nathorst-Böös, ST-läkare Kolbrun Gunnarsdottir och biträdande överläkare Ulrika Bäckman tog hon emot priset i Landstingssalen den 15 december. I arbetet deltar också biträdande överläkare Aida Wahlgren som inte kunde närvara vid prisutdelningen.

Psoriasisföreningen 2014 års vinnare av Bemötandepriset

Psoriasisföreningen i Stockholms län tilldelades Stockholms läns landstings Bemötandepris 2014 för sitt framgångsrika arbete med att förbättra tillgänglighet och bemötande i syfte att underlätta för patienternas vardag.

Psoriasisföreningen har funnits i 40 år och har under den tiden på ett banbrytande sätt bidragit till en lättillgänglig och sammanhållen vård av hög kvalitet för personer med psoriasis och psoriasisartrit. Föreningen arbetar med ett patientperspektiv i fokus och arbetar på olika sätt för att underlätta patientens vardag. Ett sätt är att all vård bedrivs i öppenvård vilket bidrar till ett gott bemötande och en ökad tillgänglighet.

Psoriasisföreningen i Stockholms län (PSO). Johan Wikström, Gunnel Köhler, Monica Sedell, Kajsa Mahne, Annette Wålarö och Nina Nordenskjöld. Foto: Anette Andersson.

Hedersomnämnande till Psykoterapimottagningen Linden

Juryn för Bemötandepriset delade förutom själva priset också ut ett hedersomnämnande till Psykoterapimottagningen Linden för det material som utvecklats på mottagningen. Materialet är tänkt att underlätta för personen och terapeuten att förstå vad som hänt i en konfliktsituation.

Hedersomnämnande till Psykoterapimottagningen Linden

Bemötandepriset 2013

Hjälpmedel för vården i mötet med patienter med afasi belönas

Afasiföreningen i Stockholm får 2013 års Bemötandepris för att ha utvecklat hjälpmedlet ”Stödkort vid akutsamtal.” Stödkorten är främst tänkta för vårdpersonal och ska underlätta kommunikation med patienter vid exempelvis stroke då tal- och språkförmågan kan vara mycket nedsatt.

Lena Ringstedt, Afasiföreningens ordförande, berättar att idén till stödkorten egentligen föddes redan för 15 år sedan under en studieresa till Toronto i Kanada där deltagarna fördjupade sig i metoden SCA , Supported Conversation for Adults with Aphasia.

När Södersjukhuset vände sig till Afasiföreningen med en fråga om hjälp att utveckla ett hjälpmedel för att kommunicera med afatiska personer i akutskedet var det lätt att säga ja, säger Lena Ringstedt.

Vinnare av Bemötandepriset