Miljöpriset

Uppläsning

Det årliga miljöpriset för bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande ska stimulera och uppmärksamma goda exempel från miljöarbetet i verksamheter finansierade av Stockholms läns landsting.

Prissumman som består av 20 000 kronor ska användas till att sprida och utveckla den vinnande idén. Förutom en vinnare, utses även årets eldsjäl samt hederspristagare – det bidrag som får flest röster i tävlingen.

Juryns bedömningskriterier är:

  • bidraget ska ha bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande
  • det ska vara applicerbart inom flera verksamheter
  • arbetssättet, metoden eller produkten ska bidra till att landstinget uppnår målen i det miljöpolitiska programmet.

Så här går det till

Man kan nominera en person, en avdelning eller en arbetsplats inom alla landstingets egna verksamheter, bolag eller uppdragstagare. Nomineringsperioden är 18 januari till och med 31 mars 2016. Nomineringarna publiceras samlat på en webbsida som är tillgänglig för alla verksamheter. Där är det också möjligt att kommentera och rösta på nomineringarna. Miljöpriset delas ut vid en ceremoni under landstingsfullmäktiges sammanträde i maj.

Miljöprisets webbplats

Miljöpriset 2015 till världens första elpendelbåt

Vinnare av landstingets Miljöpris 2015 blev det världsunika batteridrivna elfartyg som trafikerar SL:s pendelbåtslinje Sjövägen.

Fartyget, byggt för ren batteridrift, är tillgänglighetsanpassat, tystgående och drivs av två elmotorer och ett batteri som laddas med miljöel. I jämförelse med traditionell dieseldrift ger elfartyget en minskning av koldioxidutsläpp med hela 152 ton per år.
Miljöprisjuryn framhöll i sin motivering att elfartyget bidrar till att uppnå målen i miljöprogrammet och medför en stor minskning av fossilt bränsle. Båtlinjen är också ett pilotuppdrag som blivit ett gott exempel och idén går att sprida.

Vinnare av landstingets Miljöpris 2015. Foto

Gustaf Myrsten, vd på Rederi AB Ballerina tillsammans med kollegorna Jonas Leffler och Fredrik Leffler.

Gustaf Myrsten, vd på Rederi AB Ballerina, tog emot priset av landstingsråd Gustav Hemming tillsammans med kollegorna Jonas Leffler och Fredrik Leffler.

Vi är väldigt stolta över att få priset. Det här fartyget passar perfekt att köra i Stockholms innerstad eftersom det lämpar sig främst för korta sträckor, säger Gustaf Myrsten.

Vi är väldigt stolta över att få priset. Det här fartyget passar perfekt att köra i Stockholms innerstad eftersom det lämpar sig främst för korta sträckor.

2015 års Hederspristagare

Hederspriset gick i år till Heidi Swietlik, miljöombud på röntgenavdelningen på Danderyds sjukhus, som uppmärksammat att många riskavfallsburkar för skärande och stickande material lätt blir överfyllda - med stickskaderisk för personalen som följd.

Med hjälp av en tydlig stoppmarkering som visar hur mycket burken kan fyllas innan den måste stängas och förslutas kan risken undvikas, vilket är positivt både ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

Frida Hemmingsson, miljöansvarig på Danderyds sjukhus, tog emot Hederspriset. Foto

Frida Hemmingsson, miljöansvarig på Danderyds sjukhus.

Frida Hemmingsson, miljöansvarig på Danderyds sjukhus, tog emot priset och framhöll att hederspriset visar att alla kan bidra till utveckling inom landstinget.

Vårt pris visar en lite annan sida: Ett miljöombud ser ett problem, kommer på en förbättring och jobbar vidare med att genomföra idén. Många sådana bidrag ger de stora förändringarna, säger Frida Hemmingsson.

Ett miljöombud ser ett problem, kommer på en förbättring och jobbar vidare med att genomföra idén. Många sådana bidrag ger de stora förändringarna.

Pris för årets eldsjäl

Priset som 2015 års eldsjäl tilldelades Jan Rapp, läkare på Sophiahemmet, som har initierat och genomfört ett arbetssätt för att hantera matavfall inom Stockholms läns landsting: sortering av patientmatrester som förvandlas till biogas.

Jan Rapp, läkare på Sophiahemmet tog emot priset årets eldsjäl. Foto

Priset som 2015 års eldsjäl tilldelades Jan Rapp, läkare på Sophiahemmet.

Systemet samlar idag in 6000 ton matrester per år från nio sjukhus. Metoden har sedan starten 2007 ersatt en miljon liter diesel inom transportsektorn med miljövänlig, förnybar biogas. Den har också förbättrat arbetsmiljön och sparat in 170 000 plastsäckar bara på Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus. Volymen mat som slängs har genom arbetet blivit mätbar. Jan Rapp passade på att dela ut speciella påsar för matavfall till alla närvarande.

- Det känns otroligt bra att bli uppmärksammad och få det här priset. Men det jag har gjort är egentligen bara en fortsättning på ett miljöarbete som landstinget i Stockholm har bedrivit i 20 år. Få personer i Sverige och utomlands fattar hur världsunikt arbetet är. Det måste vi ändra på eftersom det enda sättet att lösa klimatproblemet är att lösa det globalt. Vi måste visa att Stockholms läns landsting agerar som en global miljöskola, säger Jan Rapp.

Det jag har gjort är egentligen bara en fortsättning på ett miljöarbete som landstinget i Stockholm har bedrivit i 20 år. Få personer i Sverige och utomlands fattar hur världsunikt arbetet är.

Vinnare av Miljöpriset 2014

Vinnare av Miljöriset 2014: Stellan Eriksson och Sixten Bredbacka från Capio S:t Görans sjukhus

Bland 44 nominerade bidrag vann Stellan Eriksson och Sixten Bredbacka från Capio S:t Görans Sjukhus. Deras innovativa arbete med att minska användningen av klimatpåverkande narkosmedel vid operationer, har lett till en halvering av utsläppen. Dessutom har lustgas helt tagits bort. Stellan Eriksson och Sixten Bredbacka har genom föreläsningar och publiceringar spridit kunskapen och deras modell används även på Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Deras innovativa arbete med att minska användningen av klimatpåverkande narkosmedel vid operationer, har lett till en halvering av utsläppen. Dessutom har lustgas helt tagits bort.

Juryns motivering:

  • bidrar till att uppnå målen i miljöprogrammet
  • metoden är publicerad i fackpress vilket visar på dignitet i nomineringen
  • modern utrustning har tillsammans med nya metoder möjliggjort ett nytt arbetssätt, dessutom har lustgas tagits bort
  • förbrukningen av inhalationsmedel har halverat
  • personalen upplever ökad kunskap och förenklat arbetssätt
  • idén går att sprida och har redan spridits
  • arbetssättet sparar pengar, förbättrar arbetsmiljö och miljö.

Hederspristagare av Miljöpriset 2014

AISAB Vällingby fick flest röster och vann årets hederspris. Nomineringen fick 8 680 röster. Så här lyder nomineringen:

Ambulanspersonal måste i allt större utsträckning göra skiftbyte utanför sin station, till exempel på sjukhusen. Tidigare har vi åkt taxi eller annat fordon på fossila bränslen. Nu kör Vällingbystationen på hundra procent el för dessa personalbyten. I snitt 6,2 mil på enbart el varje dag, året runt. Vi har en ambulans som kör på biogas och en till är på väg. De ambulanser som går på diesel kör på den miljövänligare APC-dieseln. Personalen är utbildad i eco-drive (ekonomisk bilkörning). Stationen har en solenergianläggning. AISAB är miljöcertifierat ISO 14001.