TioHundra AB

Uppläsning

Vårdbolaget TioHundra bedriver den verksamhet som tidigare drevs av kommunen: (omsorg) och landstinget (exempelvis sjukhus, vårdcentraler och psykiatri). Vårdbolaget ägs till lika delar av Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

Verksamhet

Inom TioHundra AB finns allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri och vård för hela familjen. TioHundra samordnar insatserna och tar ett helhetsgrepp om vård- och omsorgskedjan.

Styrelse

Leif Karnström, ordförande
Bo Krogvig, ledamot
Björn Zackrisson, ledamot
Liselott Kilaas, ledamot

VD

Peter Graf