Södertälje Sjukhus AB

Uppläsning

Södertälje sjukhus AB är ett akutsjukhus som bedriver basal specialistvård inom såväl akut som planerad vård.

Verksamhet

Södertälje sjukhus är ett akutsjukhus som erbjuder basal akut och planerad specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, anestesi, obstetrik och gynekologi, pediatrik (barnmedicin), öron-näsa-halssjukvård, geriatrik (vård av äldre) och palliativ vård.

På sjukhuset finns också en omfattande radiologisk verksamhet med modern teknisk utrustning för snabb och säker diagnostik.

Viss klinisk forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet bedrivs också i samarbete med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Den specialiserade vården bedrivs i samarbete med Södersjukhuset AB och Karolinska Universitetssjukhuset.

Styrelse

Johan Assarsson, ordförande
Helena Thunander Holmstedt, ledamot
Sofia Wallström, ledamot
Christina Widerberg Söderholm, ledamot
Göran Stiernstedt, ledamot

VD
Mikael Runsiö