Landstingshuset i Stockholm AB

Uppläsning

Landstingshuset i Stockholm AB äger och förvaltar aktier i de aktiebolag som Stockholms läns landsting använder för sin verksamhet.

Styrelse

Iréne Svenonius (M) ordförande
Marie Ljungberg Schött (M) ledamot
Kristoffer Tamsons (M) ledamot
Ninos Maraha (L) 1:e vice ordförande
Aram El Khoury (KD) ledamot
Erika Ullberg (S) 2:e vice ordförande
Tara Twana (S) ledamot
Anders Lönnberg (S) ledamot
Tomas Eriksson (MP) ledamot

Suppleanter

Peter Carpelan (M)
Paul Lindquist (M)
Pehr Granfalk (M)
Daniel Forslund (L)
Stefan Bergström (C)
Tove Sander (S)
Talla Alkurdi (S)
Vivianne Gunnarsson (MP
Gunilla Roxby Cromvall (V)

VD

Malin Frenning