Danderyds Sjukhus AB

Uppläsning

Danderyds Sjukhus AB är ett akutsjukhus som ansvarar för specialiserad akut och planerad sjukvård samt rehabiliteringsmedicin, huvudsakligen inom landstingets norra delar.

Verksamhet

Danderyds Sjukhus är ett akutsjukhus med specialistvård med inriktning på internmedicin, kardiologi, ortopedi, obstetrik och gynekologi, kirurgi samt urologi. Sjukhuset erbjuder akut och planerad specialistvård med inriktning framför allt på de stora sjukdomsgrupperna som till exempel diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar. Till sjukhusets spetsområden hör bland annat komplicerade axel- och höftledsoperationer, överviktsoperationer och en högkvalificerad vård och rehabilitering av patienter med hjärtproblem.

Sjukhuset arbetar också med forskning, utveckling och utbildning i samarbete med Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus (KI DS). Den huvudsakliga forskningen fokuserar på patientnära områden som diagnostik och behandling av sjukdomar.

Styrelse

Johan Assarsson, ordförande
Helena Thunander Holmstedt, ledamot
Sofia Wallström, ledamot
Christina Widerberg Söderholm, ledamot
Göran Stiernstedt, ledamot

VD

Yvonne Haglund Åkerlind