Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB

Uppläsning

AISAB - Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, som är helägt av Stockholms läns landsting, arbetar med ambulanssjukvård och transport av avlidna i Stockholms län.

Verksamhet

AISAB samverkar med landstingets närsjukvård, akutsjukvård, sjukvårdsrådgivning och SOS Alarm för att säkerställa snabbt omhändertagande, god vård och säker transport av sjuka och skadade till rätt vårdnivå. AISAB:s primära upptagningområde är centrala och västra Stockholm, men företagets ambulanser kan vid behov dirigeras till olyckor och sjukdomsfall i hela Stockholms län.

AISAB bedriver också forskning och utveckling inom ambulanssjukvård.

Styrelse

Agneta Edberg, ordförande
Stefan Jacobson, ledamot
Kristina Wallentin, ledamot
Rolf Karlsten, ledamot

VD

Åke Östman