AB Storstockholms Lokaltrafik, SL

Uppläsning

Storstockholms Lokaltrafik, SL, är samlingsnamnet och varumärket för den upphandlade allmänna kollektivtrafiken på land i Stockholms län. Via SL förvaltar landstinget vissa avtal och tillgångar.

Verksamhet

Trafiken, som går under varumärket SL, drivs av företag som trafikförvaltningen upphandlar på en fri och konkurrensutsatt marknad. Trafikförvaltningen planerar, beställer och följer upp trafiken samt underhåller och förnyar infrastrukturen. De upphandlade trafikentreprenörerna svarar för detaljplanering och driften av trafiken.

Styrelse

Kristoffer Tamsons (M) styrelseordförande
Sara Svanström (L) 1:e vice styrelseordförande
Talla Alkurdi (S) 2:e vice styrelseordförande

VD
Caroline Ottosson

Styrelseprotokoll 2017

Styrelseprotokoll 2016

Dotterbolag till Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik

AB SL Finans

Aktiebolaget SL Finans tillhandahåller mot vederlag fordon, vagnar, maskiner samt andra inventarier och anläggningar för lokaltrafikutövare.

Styrelse:
Caroline Ottosson, ordförande
Peter Fransson, ledamot
Gunnel Forsberg, ledamot
Frida Korneliusson, ledamot
Dennis Danielsson, suppleant

SL Infrateknik AB

SL Infrateknik Aktiebolag anskaffar, äger och förvaltar fordon och tillhörande verksamhet.

Styrelse:
Caroline Ottosson, ordförande
Ragna Forslund, ledamot
Björn Holmberg, ledamot

SL Älvsjö AB

SL Älvsjö aktiebolag äger, förvaltar och utvecklar fastighet och förenlig verksamhet.

Styrelse:
Caroline Ottosson, ledamot
Björn Holmberg, suppleant

Samtrafiken i Sverige AB

Caroline Ottosson, ledamot

Resekortet i Sverige AB

Jens Plambeck, ledamot 

Trafik i Mälardalen AB

Caroline Ottosson, ledamot