AB Storstockholms Lokaltrafik, SL

Uppläsning

Storstockholms Lokaltrafik, SL, är samlingsnamnet och varumärket för den upphandlade allmänna kollektivtrafiken på land i Stockholms län. Via SL förvaltar landstinget vissa avtal och tillgångar.

Verksamhet

Trafiken, som går under varumärket SL, drivs av företag som trafikförvaltningen upphandlar på en fri och konkurrensutsatt marknad. Trafikförvaltningen planerar, beställer och följer upp trafiken samt underhåller och förnyar infrastrukturen. De upphandlade trafikentreprenörerna svarar för detaljplanering och driften av trafiken.

Styrelse

Kristoffer Tamsons (M) styrelseordförande
Sara Svanström (L) 1:e vice styrelseordförande
Talla Alkurdi (S) 2:e vice styrelseordförande

VD
Caroline Ottosson

Styrelseprotokoll

Dotterbolag till Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik

AB SL Finans

Aktiebolaget SL Finans tillhandahåller mot vederlag fordon, vagnar, maskiner samt andra inventarier och anläggningar för lokaltrafikutövare.

Styrelse:
Caroline Ottosson, styrelseordförande
Håkan Nilsson, ledamot tillika VD
Gunnel Forsberg, styrelseledamot
Frida Korneliusson, styrelseledamot
Peter Fransson, styrelsesuppleant

SL Infrateknik AB

SL Infrateknik Aktiebolag anskaffar, äger och förvaltar fordon och tillhörande verksamhet.

Styrelse:
Caroline Ottosson, styrelseordförande
Ragna Forslund, styrelseledamot
Björn Holmberg, styrelseledamot

SL Älvsjö AB

SL Älvsjö aktiebolag äger, förvaltar och utvecklar fastighet och förenlig verksamhet.

Styrelse:
Caroline Ottosson, styrelseledamotHåkan Nilsson, styrelsesuppleant