Landstinget som regional kollektivtrafikmyndighet

Uppläsning

Enligt kollektivtrafiklagen är Stockholms läns landsting regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) i Stockholms län.

Det finns två typer av kollektivtrafik: trafik som samhället upphandlar och finansierar samt kommersiell trafik. Trafiken som samhället upphandlar är enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet belagt med allmän trafikplikt.

Allmän trafikplikt

Allmän trafikplikt omfattar de sträckor, områden och linjer där myndigheten anser att det antingen inte finns en grund för att driva kollektivtrafik på helt kommersiella grunder eller att trafiken är så pass viktig för samhället att den måste garanteras. RKM ansvarar för att upphandla den trafik som omfattas av besluten för allmän trafikplikt.

Kommersiella aktörer

RKM kan hjälpa dig om du vill anmäla kommersiell kollektivtrafik. Anmälan måste ha kommit in till RKM och till Samtrafiken senast 21 dagar innan linjen börjar trafikeras.

Vill ditt trafikföretag stanna vid en befintlig knutpunkt, terminal eller brygga, kontakta respektive ägare/brukare. Kontakten bör tas tidigare än 21 dagar före trafikstart. Ta gärna även en kontakt med RKM i samband med detta.

Anmälda linjer

RKM anger de kommersiella aktörer som har anmält linjer. Följande trafikföretag har anmält kommersiella linjer i Stockholms län efter det att kollektivtrafiklagen trädde i kraft den 1 januari 2012.

Busslinjer

2012-04-01
City Sigthseeing Panorama (Strömma buss AB)

2012-04-02
Grand city tour (Red City Buses AB)

2012-06-01
Artipelagbussen (Strömma buss AB)

2013-07-01
Linje 975 (Flygbussarna Airport Coaches AB)

2014-03-01
Liljeholmen-Arlanda flygplats (Flygbussarna Airport Coaches AB)

2014-03-15
Gävle busstation - Arlanda (Flygplatsparkering MA AB)

2014-04-14
Vasagatan – Artipelag (Artipelagbussen Traveller Buss AB)

2014-10-13
Stockholm – Oslo (Nettbuss Express AB)

2015-06-01
Cityterminalen – Värtahamnen (Merresor AB / Flygbussarna charter AB)

2015-03-29
Sundbybergs-/Kistalinjen, Bromma Flygplats - Arlanda Flygplats
(Flygbussarna Airport Coaches AB)

2016-10-03
Bromma Flygplats – Arenastaden (Björks buss AB)

2016-11-15
Flygbussarna Door to Gate Arlanda (Flygbussarna Airport Coaches AB)

Sjötrafik

2016-01-11
Vaxholm – Strömkajen (Ressel)

2015-06-06
Prison Line (Green City Ferries Rederi AB)

2012-04-30
Hammarby Sjöstad – Nybroviken (Ressel AB)

2014-04-13
Solna – Klara Mälarstrand (Green City Ferries Rederi AB)

Spårtrafik

2012-06-08
SJ

Kommersiell kollektivtrafik aktiv innan den 1 januari 2012

960 Cityterminalen via S:t Eriksplan till Arlanda Flygplats
965 Älvsjömässan till Arlanda Flygplats
973 Cityterminalen till Bromma Flygplats
974 Cityterminal till Nynäshamn (Till Destination Gotlands båtar)
976 Cityterminalen via Södertälje Syd till Skavsta Flygplats
977 Cityterminalen till Västerås Flygplats
979 Gullmarsplan till Skavsta Flygplats