Kulturförvaltningen

Uppläsning

Kulturförvaltningen arbetar för att Stockholms läns invånare får tillgång till ett rikt och mångsidigt kulturliv. Med ekonomiskt stöd, som beslutas av landstingets kulturnämnd, stöttar förvaltningen kultur- och föreningslivet i länet. Kulturförvaltningen arbetar också med konst och kultur i vården.

Barn skapar animerad film med lerfigurer. Foto: Anna Molander

Vår verksamhet

I förvaltningen ingår verksamheter som landstinget driver i egen regi:

 • Konst i landstinget
  Ansvarar för den konstnärliga gestaltningen på bland annat sjukhus och vårdcentraler.
 • Kultur i vården
  Förmedlar kulturupplevelser till de som vistas länge i vården. Främst äldre, barn och psykiskt sjuka.
 • Stöd till kultur, studieförbund och folkbildning
  Handlägger och följer upp ansökningar om ekonomiskt stöd till kulturliv, studieförbund och folkbildning.

Film Stockholm ingår i kulturförvaltningen.

Kulturförvaltningens tre enheter

 • enheten för stöd
 • enheten för administration och kommunikation
 • enheten för konst

Kultur i hela länet

Gemensamt med staten finansierar kulturförvaltningen sex länskulturfunktioner:

 • Dans i Stockholms stad och län, DIS
 • Film Stockholm
 • Slöjd Stockholm
 • Länsmusiken i Stockholm
 • Regionbiblioteket Stockholm
 • Stockholms läns museum

Uppdraget är att nå ut med sina respektive konstformer i länets kommuner. Landstinget är även huvudfinansiär för Konserthuset och Kungliga Filharmonikerna.