Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde

Uppläsning

Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde är förvaltningar som bedrivs under bolagsliknande former. Landstingsfullmäktige fattar beslut om reglementen för verksamheter som drivs i förvaltningsform och för de landstingsägda aktiebolagen.

Karolinska Universitetssjukhuset

Att Karolinska Universitetssjukhuset drivs under bolagsliknande former, innebär att landstingsfullmäktige beslutar om reglementen för den verksamhet som drivs i förvaltningsform.

Verksamhet

Karolinska Universitetssjukhuset är en sammanslagning av det tidigare Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge sjukhus. Huddinge-enheten håller, gemensamt med olika forsknings- och studieenheter, till i Flemingsberg i Huddinge kommun söder om Stockholm.

På Karolinska Universitetssjukhuset i Solna finns också Astrid Lindgrens barnsjukhus, Giftinformationscentralen samt Radiumhemmet som ansvarar för icke-kirurgisk cancerbehandling.

Karolinska Universitetssjukhuset har även filialer på andra håll i stockholmsområdet, exempelvis onkologenheterna på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Styrelse

Anders Ekblom, ordförande
Mikael Lövgren, ledamot
Ylva Hambreus Björling, ledamot
Siv Svensson, ledamot
Catarina Andersson Forsman, ledamot

Sjukhusdirektör

Melvin Samsom

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO

Att Stockholms läns sjukvårdsområde, drivs under bolagsliknande former, innebär att landstingsfullmäktige beslutar om reglementen för den verksamhet som drivs i förvaltningsform.

Verksamhet

Inom SLSO finns psykiatri för barn- och ungdomar, vuxna och äldre samt specialiserad beroendevård och rättspsykiatri. Primärvården omfattar vårdcentraler, närakuter, barn- och mödrahälsovård, ungdomsmottagningar och rehabiliteringsenheter. SLSO bedriver även Avancerad sjukvård i Hemmet, ASiH och Specialiserad palliativ slutenvård.

I majoriten av länets kommuner och stadsdelar erbjuder också SLSO hjälpmedelsverksamhet, habilitering, geriatrik, och avancerad hemsjukvård. I samarbete med Karolinska Institutet bedriver SLSO även forskning och utbildning.

Styrelse 

Agneta Dreber, ordförande
Lennart Jonasson, ledamot
Ann-Christine Jenvén, ledamot
Inger Ros, ledamot
Anders Ekholm, ledamot

Sjukvårdsdirektör

Mikael Ohrling