Så fungerar landstinget

Lättläst Uppläsning

Vår uppgift är att ge god service på ett effektivt sätt till invånarna i Stockholms län och ge dem tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Vi ansvarar för regionplanering och att skapa förutsättningar för regionens tillväxt och utveckling samt bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i länet.

 Stockholms läns landsting ansvarar för länets:

  • hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt
  • kollektivtrafik och regionplanering.
  • landstinget bidrar även till kulturen i länet.

Landstinget är en politiskt styrd organisation och finansieras till största delen via landstingsskatten. Landstingsfullmäktiges 149 ledamöter utses i allmänna val vart fjärde år. 

149 ledamöter i landstingsfullmäktige. Illustration

Ekonomiska förutsättningar

Landstingets ekonomi styrs till stora delar av skatteintäkter och det är landstingsfullmäktige som beslutar om hur stor skattesatsen ska vara. 2016 är landstingsskatten 12,08 kronor per beskattningsbar hundralapp.

Ekonomi och budget

Hälso- och sjukvård

Landstinget ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård och tandvård de behöver. Verksamheten omfattar allt från vård och hälsofrämjande arbete till forskning och utveckling. I Stockholms län ökar antalet barn och äldre snabbare än andra åldersgrupper. Detta i kombination med att invånarnas livslängd fortsätter att öka ställer stora krav på vården.

För att kunna erbjuda en modern vård som uppfyller patienternas förväntningar och för att möta framtidens vårdbehov, genomförs nu Framtidsplanen för hälso- och sjukvården.

Hälsa och vård
Framtidens hälso- och sjukvård
Aktuella projekt inom hälsa och vård

Kollektivtrafik

Varje dag reser fler än 800 000 med kollektivtrafiken i Stockholms län. Landstinget har det övergripande ansvaret för att alla som bor i eller besöker länet ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. De olika färdsätten – bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbana – samordnas i ett ständigt växande trafiknät.

Stockholmsregionens kollektivtrafik står inför stora utmaningar. Mellan år 2015 och 2030 beräknas befolkningen i Stockholms län öka med 620 000 personer. Nu bygger vi ut kollektivtrafiken för att möta behoven från en växande region.

Kollektivtrafik
Aktuella projekt inom kollektivtrafiken

Regionplanering 

Stockholms läns landsting ansvarar för den långsiktiga planeringen av regionen. Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, uttrycker den gemensamma viljan för regionens utveckling.

Mer om regional utveckling och utmaningarna för att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion

Kultur

Kultur bidrar till att stärka Stockholmsregionen, till att göra den mer attraktiv för invånare, besökare och investerare. Konst och kultur är dessutom viktigt för att skapa mer läkande vårdmiljöer. Invånare i länet möter konst i olika miljöer, exempelvis på våra sjukhus och i tunnelbanan. Landstinget ger bidrag till en bred kulturverksamhet och är huvudfinansiär för Konserthuset och Kungliga filharmonikerna.

Kultur i hela Stockholms län
Kulturförvaltningen

Stockholms län på kartan

Stockholms län sträcker sig från Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr. Här finns 26 kommuner av varierande storlek, som täcker en yta av 6 519 kvadratkilometer. En del av denna yta består av öar, kobbar och skär – 30 000 till antalet. Ungefär en sjundedel av marken i länet är bebyggd.

Stockholms län är det snabbast växande länet i Sverige. Här bor drygt två miljoner personer, en femtedel av Sveriges befolkning.

 

Karta Stockholms län

Stockholms läns landsting är ett av Sveriges 20 landsting/regioner. Skåne, Halland och Västra Götaland är formellt landsting men med ett utvidgat ansvar för regional utveckling och med rätt att betecknas som regioner. Gotland är kommun med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har också rätt att kalla sig region.