Beredskap för epidemier

Uppläsning

Smittskydd Stockholm arbetar med att förebygga och minska spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Arbetet är länsövergripande och sker via epidemiologisk övervakning, smittspårning information och utbildning.

Råd och upplysning kring smittskydd

Smittskydd Stockholm bidrar med råd och information till allmänheten kring frågor som rör smittskydd. Verksamheten regleras i smittskyddslag (2004:168).

Läs mer om smittskyddslagen på 1177 Vårdguiden

Läs mer om Smittskydd Stockholm på Vårdgivarguiden

Läs mer om Smittskyddslag (2004:168) på Riksdagens webbplats