Idérådet tar emot idéer som utvecklar vården

Stockholms läns landsting tar vara på idéer som kan utveckla och förnya hälso- och sjukvården. Till Idérådet kan vårdens medarbetare, privatpersoner och företagare skicka in förslag om hur processer, tjänster och organisatoriska lösningar kan förnyas, vidareutvecklas och förbättras.

Pilotprojekt

Av de många idéer som kommer till Idérådet genomförs ett urval som pilotprojekt.

Läs om idérådets pilotprojekt

Dokumentation från seminarier

Verktyg och utbildningar som ger stöd till dig som innovatör

Stockholm Innovation
Har du en egen innovativ affärsidé som vänder sig till en stor internationell marknad? Är du forskare, innovatör eller entreprenör och funderar på om du ska satsa på idén eller är osäker på hur man gör? Då ska du ansöka till Startup. Läs mer på Stockholm Innovations webbplats

Social Entrepreneurship Forum
SE Forum är en medlemsorganisation som erbjuder kurser och utbildningar till dig som vill starta ett socialt företag. Det vill säga en verksamhet som syftar till att lösa samhällsutmaningar. Läs mer på SE Forums webbplats

KI Science Park
KI Science Park erbjuder forskare, doktorander, studenter och alumner vid Södertörns högskola eller Karolinska Institutet samt anställda vid Stockholms Läns Landsting utvecklingsprogrammet Från affärskoncept till företagande. För dig som utvecklat ett affärskoncept och nu vill satsa på att starta egen verksamhet eller företag. Läs mer på KI Science Parks webbplats

Nationella Kvalitetsregister
Utbildning om Nationella kvalitetsregister är för dig som arbetar med registren eller som vill samarbeta kring eller forska på registerdata. Utbildningen ges online och erbjuder fördjupning inom sex områden: finansiering, regelverk, IT, roller och ansvar, data och det praktiskt arbetet. Läs mer på Nationella Kvalitetsregisters webbplats

HIP - effektiv utveckling och innovativa lösningar

IT-system utgör en självklar del av dagens hälso- och sjukvård. Administrativa e-tjänster och funktioner som effektiviserar kontakten mellan vård och patient efterfrågas. Health Innovation Platform, HIP, drivs av Stockholms läns landsting, 1177 Vårdguiden inom ramen för det VINNOVA-finansierade projektet Mina Vårdflöden. Syftet med HIP är att utveckla e-hälsotjänster för invånare genom öppen innovation.

Via HIP får utvecklare, designers och entreprenörer tillgång till verktyg som förenklar utveckling av e-hälsotjänster för vård och patient. HIP utgör på så vis grunden eller startpunkten för att ta fram nya lösningar för svensk e-hälsa. Projektet Mina vårdflöden genomförs av Stockholms läns landsting i samverkan med Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län, Landstinget Dalarna, Norrbotten läns landsting och Region Örebro län.

Om du har förslag om nya e-hälsotjänster hänvisar Idérådet till HIP.

Läs mer på www.hip.se

ChangeDay – ge ett löfte

Idérådet deltar i ChangeDay 2015 - en internationell rörelse som nu även finns i Sverige. Syftet är att ta vara på och sprida de positiva krafter och den förändringsvilja som finns i vården - hos patienter, anställda och frivilliga. Utgångspunkten är att förändring måste börja inifrån. Genom att lämna ett löfte om att göra något bättre kan alla bidra.

Läs mer på changeday.se

Shine – en innovationstävling

Logo ShineTillsammans med Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), Karolinska Institutet (KI) och ett antal andra aktörer har Idérådet under våren 2015 arrangerat innovationstävlingen SHINE. Tävlingen är den första i sitt slag inom landstinget och har syftat till att aktivera innovatörer och problemlösare att skapa nydanande lösningar inom idrott och hälsa.

Den 27 augusti 2015 annonserades tävlingens vinnare inom tävlingens tre kategorier:

  • Nya ingångar till fysisk aktivitet
  • Återkoppling i träning och tävling
  • Fysisk aktivitet vid kroniska sjukdomar och folksjukdomar

Läs mer om tävlingen och vinnarna på shinework.se

SKL:s modell för innovationsarbete

Hur kan man genomföra en innovationssatsning i praktiken? SKL:s modell för innovation kan användas som ett konkret stöd i arbetet. Modellen kan delas in i åtta steg som presenteras med översiktliga beskrivningar av vad som är viktigt att tänka på samt tips och förslag på metoder som kan användas i de olika stegen.

Läs mer om SKL:s modell för innovationsarbete