Finanslandstingsrådet har ordet

Uppläsning

Så har ännu ett verksamhetsår avslutats, ännu en gång med ett positivt resultat. Som finanslandstingsråd har jag det övergripande ansvaret för all landstingsverksamhet. Det är ett stort ansvar, som bland annat innebär att det ska finnas resurser för alla invånares behov av hälso- och sjukvård och att kollektivtrafiken fungerar för alla resenärer. I dessa tider, då befolkningstillväxten gör att vi kraftigt bygger ut både sjukvård och trafik, är det en avancerad balansgång. Budgeten ska vara i balans, och pengarna ska räcka både till att driva våra dagliga verksamheter och till att finansiera framtidens investeringar. Att ekonomin är i ordning är förutsättningen för såväl dagens som morgondagens hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Stockholms län fortsätter att växa – under 2015 blev vi drygt 33 000 fler invånare. Det är lika bra som viktigt att Stockholm lockar och fortsätter att driva svensk tillväxt och locka människor, företag, idéer och forskning.

Lika glädjande är att landstinget för nionde året i rad redovisar ett positivt resultat. Resultatet före omställningskostnader landade på 343 miljoner, vilket är något bättre än förväntat. Det har varit möjligt tack vare stora insatser ute i alla verksamheter, där den tidigare höga kostnadsökningstakten nu har bromsats in.

Vi fortsätter att ha stora utmaningar framför oss. Nya Karolinska och övriga delar av Framtidens hälso- och sjukvård utvecklar sjukvården i länet genom såväl stora investeringar som förändrad organisation. Samtidigt skapar vi framtidens kollektivtrafik genom moderniseringar och utbyggnaden av tunnelbanan.

Allt detta är naturligtvis möjligt endast genom de viktiga insatser som landstingets alla medarbetare utför. Ett varmt tack går därför till vår personal som ser till att patienter, resenärer och invånare i länet har tillgång till en trygg vård och kollektivtrafik som alltid går att lita på.

Torbjörn Rosdahl
Finanslandstingsråd