Årsberättelse 2015

Uppläsning

Finanslandstingsrådet har ordet

Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsrådTorbjörn Rosdahl, M, finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting: 
Finanslandstingsrådet har ordet

 

Väsentliga händelser 2015

Kollektivtrafiken fortsatte att moderniseras och Framtidsplan för hälso- och sjukvården tog steg mot fullföljande. Det är några av landstingets viktigaste händelser 2015.

Väsentliga händelser 2015 

Positivt årsresultat

Resultatet för 2015 uppgick till 343 miljoner kronor före omställningskostnader, vilket är 207 miljoner kronor högre än 2014. Stockholms läns landsting har redovisat ett positivt årsresultat under de senaste nio åren.

Positivt årsresultat

Satsningar på kollektivtrafik och vård när Stockholm växer 

Stockholms läns stabila tillväxt är i grunden positiv och öppnar för många möjligheter. Men den innebär också stora utmaningar och nya krav. Behovet av ökad samhällsservice gör att vården behöver vidareutvecklas och bli mer effektiv. Landstinget vill också förbättra möjligheterna till resor för att knyta samman länet bättre.

Satsningar på kollektivtrafik och vård när Stockholm växer

Investeringar som säkrar morgondagens samhällsservice

Stockholms läns landsting har i grunden en god ekonomi men den saknar inte utmaningar. När Stockholms län växer, åker fler personer kollektivt och fler behöver hälso- och sjukvård. Därför är det rimligt att landstinget också planerar för ökande kostnader. Samtidigt ökar intäkterna och förutsättningarna för att de ska fortsätta att öka är goda. Ökningen beror till exempel på att många väljer att flytta till länet, samtidigt som arbetsmarknaden är god.

Investeringar som säkrar morgondagens samhällsservice

Så här utvecklas Stockholmsregionen

Stockholm är storstad och skärgård. I länet finns tätbefolkade städer och orter, liksom stora områden som är glest befolkade. Landstingets ambition är att bidra till goda levnadsbetingelser i hela länet.

Så här utvecklas Stockholmsregionen

Framtidsplanen - ännu ett steg i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården tar ett helhetsgrepp kring hälso- och sjukvårdssystemet i Stockholms läns landsting. Ny- och ombyggnationer ska modernisera sjukvårdens lokaler för att ge fler vårdplatser, bättre vård, minskad energiförbrukning och ge förutsättningar till nya arbetssätt i vården. Med fler e-hälsotjänster ska vården bli tillgängligare för både medarbetarna och patienterna. Vården ska därmed bli mer patientcentrerad, effektiv och jämlik. Genomförandet inleddes 2014 och har fortsatt med full kraft under 2015.

Framtidsplanen - ännu ett steg i genomförandet