Finanslandstingsrådet har ordet

Uppläsning

När verksamhetsåret 2016 sammanfattas kan jag som nytillträtt finanslandstingsråd med glädje konstatera att landstinget för tionde året i rad redovisar ett positivt ekonomiskt resultat. Resenärerna i kollektivtrafiken är oerhört nöjda, mest av allt med tunnelbanan. Externa mätningar visar också att invånarna är nöjda med sjukvården. Åtta av tio är positiva till den akutsjukvård de erhållit och åtta av tio kan rekommendera sin husläkare. Vi har bland Sveriges kortaste köer till specialistsjukvård. En ekonomi i balans, väl fungerande kollektivtrafik och en sjukvård med hög kvalitet präglad av valfrihet är ett kvitto på det gedigna arbete som alla landstingets och privata entreprenörers medarbetare har lagt ned under året. För det vill jag rikta ett varmt tack till er alla. Ni gör skillnad för Stockholms läns invånare!

2016 års resultat efter omställningskostnader på 808 miljoner kronor ger landstinget ett starkt ekonomiskt fundament att ta oss an de stora utmaningar som möter Stockholmsregionen. Länet växte med 37 600 stockholmare förra året, vilket innebär fler patienter och resenärer som behöver sjukvård och kollektivtrafik. Våra invånare förväntar sig hälso- och sjukvård som finns tillgänglig när den behövs och pålitlig kollektivtrafik som underlättar vardagen. Samtidigt har vi för långa väntetider till vissa behandlingar inom specialistsjukvården att kapa, trängsel på akutsjukhusen som måste lösas med fler medarbetare och behov av ökad kapacitet i kollektivtrafiken som ska svälja den kraftiga befolkningsexpansionen. Därtill är ett måste för den nära framtiden att bli en bättre arbetsgivare för att kunna locka och behålla fler medarbetare.

Som inflyttad smålänning anser jag att varje förslösad skattekrona är en stöld från länets patienter och resenärer. Vi ska bli Sveriges effektivaste landsting och använda varje skattekrona på bästa sätt. Min främsta prioritering är att frigöra resurser från byråkrati som istället ska gå till kärnverksamheten. Det inkluderar att undanröja hinder i arbetsdagen för våra 45 000 medarbetare – och entreprenörer – så att ni kan ägna mer tid åt patienter och resenärer och mindre tid åt administration och krångel. Därför kommer arbetet med ett effektivare landsting, som leds av vår nya landstingsdirektör Malin Frenning, att vara särskilt viktigt under det kommande året.

De utmaningar vi möter i länet ska vi ta oss an med vetskapen att invånarna har rättmätigt höga förväntningar på landstinget och det arbete vi alla utför. Jag ser fram emot att möta och överträffa de förväntningarna tillsammans med er, våra entreprenörer och länets kommuner under det kommande året. 

Irene Svenonius
Finanslandstingsråd