Ägarstyrning

Uppläsning

Landstinget har fortsatt med insatser och förändringsinitiativ för att stärka sin ägarstyrning, med syftet att skapa en tydlighet kring målbild, roller och ansvar.

En fastställd process för ägardialog har utvecklats och införts. Den stärkta ägarstyrningen har medfört att landstingets egen produktion av hälso- och sjukvård har samordnats. Processen för att nominera kandidater till styrelserna har reviderats och kompetensbehovet för styrelserna har kartlagts. Målet är att öka omsättningen av ledamöter och ge möjlighet att växla styrelseuppdrag. De tre styrelserna vid Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB har samma styrelsesammansättning, vilket är ett direkt resultat av uppdraget att skapa en mer sammanhållen ledning och tydligare ägarstyrning i landstinget.