Årsberättelse 2016

Uppläsning

Finanslandstingsrådet har ordet

 Irene Svenonius, M, finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting:

Finanslandstingsrådet har ordet

Viktiga händelser 2016


De första patienterna togs emot på Nya Karolinska Solna och kollektivtrafiken tog viktiga steg i förberedelserna inför byggstart av den nya tunnelbanan. Det är några av landstingets viktiga händelser 2016.

Viktiga händelser 2016

Tionde året i rad med positivt resultat


Stockholms läns landstings ekonomiska resultat för 2016 blev 1 708 miljoner kronor före omställningskostnader. Det är 1 365 miljoner kronor högre än 2015. Det betyder att 2016 blev tionde året i följd som Stockholms läns landsting redovisade ett positivt årsresultat. Resultatet efter omställningskostnader blev 808 miljoner kronor.

Tionde året i rad med positivt resultat

Hälso- och sjukvården byggs ut och moderniseras

För att möta morgondagens vårdbehov genomför landstinget just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. Totalt satsas 41 miljarder kronor extra under åren 2017–2026, bland annat för att rusta upp och bygga ut länets sjukhus, ge förutsättningar för nya arbetssätt och erbjuda fler vårdtillfällen.

Hälso- och sjukvården byggs ut och moderniseras

Kollektivtrafiken byggs ut och moderniseras


Allt fler väljer att resa kollektivt i Stockholms läns landsting. Antalet resande i kollektivtrafiken på land har sammantaget ökat jämfört med föregående år. Även resandet inom färdtjänsten och inom kollektivtrafik på vatten har ökat. Biljettintäkterna har ökat med 4,2 procent jämfört med året innan.

Kollektivtrafiken byggs ut och moderniseras

Kulturen i landstinget

Målet för landstingets kulturverksamhet är att bidra till ett tillgängligt kulturliv med hög kvalitet. Ett viktigt medel för att nå målet är de externa stöden till länets kulturaktörer, föreningsliv, studieförbund och folkhögskolor.

Kulturen i landstinget

Forskning och innovation


Under 2016 var cirka 2100 kliniska forskare verksamma inom landstingets olika områden.

Forskning och innovation

 

Stockholms läns landsting som arbetsgivare

Stockholms läns landsting arbetar kontinuerligt för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.

Stockholms läns landsting som arbetsgivare

Ägarstyrning


Landstinget har fortsatt med insatser och förändringsinitiativ för att stärka sin ägarstyrning, med syftet att skapa en tydlighet kring målbild, roller och ansvar.

Ägarstyrning

Regional utvecklingsplanering

Stockholms län är Sveriges befolkningsmässigt största. Här bor i dag cirka 2,3 miljoner människor. När länet växer behövs också långsiktig planering. Stockholms län består av 26 kommuner som delar arbetsmarknad, bostadsmarknad och infrastruktur.

Regional utvecklingsplanering