Finansiella rapporter

Uppläsning

I enlighet med mål och transparenskrav publicerar Stockholms läns landsting finansiella rapporter löpande under året. Allt från månadsrapporter till årsredovisning.

Årsredovisning

För år 2015 finns en formell årsredovisning samt en kortare årsberättelse. Årsberättelsen beskriver landstingets satsningar och mål och innehåller en övergripande beskrivning av det ekonomiska resultatet för 2015. En engelskspråkig version av årsredovisningen finns tillgänglig från mitten av juni.

Årsberättelse 2015

Månads-, tertial och delårsrapporter

Månads-, tertial- och delårsrapporter visar hur Stockholms läns landstings ekonomi utvecklas under året. Tillsammans med rapporterna görs också en prognos för resterande del av året.

Finansiella rapporter görs för februari, mars, april (tertial), maj, juli, augusti (delårsrapport), september, oktober och november.

2016

2015

2014 

Ekonomisk rapportering av tandvårdsverksamhet 2015

Ersättning för tandvård 2015

Redovisning enligt lagen om insyn (transparenslagen)